Optagelseskrav

18Frames optager nye medlemmer til den treårige filmuddannelse hvert andet år. Der optages tre elever til hver af de syv faglinjer. Det er muligt at ansøge som producer, instruktør, manuskriptforfatter, tonemester, filmfotograf, klipper eller production designer. Det er ikke muligt at søge mere end én linje ad gangen. Ansøgningsskemaet bliver offentliggjort på hjemmesiden minimum to måneder inden ansøgningsfristen. Optagelsesprocessen består af flere udvælgelsestrin for at få den bedst mulige vurdering af sammensætningen af den nye årgang, og her bliver, foruden talent, også lagt vægt på erfaring samt vilje og dedikation til at udvikle og drive foreningen.

Læs ansøgningskravene her (Her – PDF)

 

Til alle venner af 18Frames og potentielle ansøgere,

 

18Frames har tidligere annonceret, at vi ville åbne for ansøgningerne til den kommende Årgang #5 d. 1/3-2019. I mellemtiden er der sket en del, organisatorisk og støttepolitisk – og bestyrelsen skal derfor meddele, at vi har valgt at udsætte optagelsen af den kommende årgang på ubestemt tid. (Den nuværende forventning er, at optaget udskydes med 12 måneder.)

18Frames er en uafhængig filmuddannelse. Dermed kommer også friheden til at forme og præge både det individuelle og kollektive forløb efter behov. Og mere præcist, så skyldes beslutningen, at 18Frames pt. forhandler med deres støttegivere om, hvordan den kommende årgangs skolegang skal faciliteres og bedst tilrettelægges. Disse forhandlinger skal både sikre, at de bedst mulige rammer er sat, når den nye årgang begynder sin gang i foreningen – og det økonomiske grundlag herfor. Bestyrelsen har derfor valgt at udskyde optaget, så alt dette kan være på plads, før ansøgningerne begynder at komme ind; så også I ved, hvad i ansøger om. Det er vores hensigt at bruge forhandlingerne til at sikre 18Frames fortsatte plads i den filmiske fødekæde, både på Fyn og nationalt; og til at sikre, at I der ansøger (og i sidste ende bliver optaget) kan træde ind på en uddannelse, hvor I har så muligheder for at finde dygtiggørelse og inspiration som muligt.

 

Der vil, naturligvis, komme en udmelding, så snart den nye plan for optagelsen er lagt; og vi ser meget frem til at læse jeres ansøgninger, når den tid kommer.